FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

Tájékoztatás a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozás folyamatáról

 

Tisztelt Szülők!

  1. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felület (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőség nyílik arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

3) A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2023. április 20-21. (csütörtök és péntek).

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. A dokumentumokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező.

Felhívjuk a szülők figyelmét, az előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, amelyet a KRÉTA online felületén tehetnek meg, amely elősegíti a gyors és gördülékeny ügyintézést.

A kitöltésnél kérjük figyeljenek az adatok pontos és hiánytalan megadására.

A gondviselői telefonszámok megadásánál az alábbi formátumot kérjük használni:

pld: „+3630………….”

 

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

 

  1. március 22.

                                                                                                         Szalainé Gulyás Ágnes

                                                                                                    intézményvezető