FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

Emelt szintű matematika oktatás

Iskolánkban, a felső tagozaton, a 2013/2014-es tanévtől van lehetőség emelt szinten tanulni a matematikát. A tantárgy iránt érdeklődő tanulókból egy szintfelmérő alapján válogatjuk ki azokat, akik leginkább alkalmasak a képzésre. A gyerekek hasonló képességű és érdeklődési körű társaikkal kerülnek egy osztályba. Ha lehetséges törekedünk arra, hogy csoportbontásban (12-15 fő) tanítsuk a matematikát.

A magasabb óraszám (heti 5 óra) biztosítja a tananyag részletesebb ismeretét. Sokkal több feladat megoldására és a törzsanyag más témakörökkel való kiegészítésére is van idő. A tehetséggondozás az elsődleges feladatunk, ezért versenyeken veszünk részt, melyekre felkészítjük a legtehetségesebb tanulókat.

A tagozatra való bekerülés feltétételei:

Negyedik osztály tavaszán a szülő írásban kéri gyermeke számára a szintfelmérés lehetőségét.
A felmérő, a tanító javaslata és a korábbi évek matematika és magyar osztályzatai alapján alakítjuk ki az osztályt, melyről a szülő értesítést kap.
A bővebb tananyag miatt csak kivételes esetben tud később csatlakozni valaki az osztályhoz, a szaktanára javaslatára és különbözeti vizsga után.

Tanulóink sikeresen szerepelnek a különböző országos szervezésű matematika versenyeken, többször a döntőig jutnak. A középiskolai felvételi eredményeik is 90 %-kal jobbak az országos átlagnál matematikából.

A válogatott osztályba való bekerülés inspirálja őket a tanulásra, társaik eredményei pedig a versenyzésre is. Javasoljuk, hogy olyan tanulók jelentkezzenek, akik szívesen és eredményesen foglalkoztak a matematikával már alsó tagozatban is.