FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

Dráma- és színjáték

AJÁNLÓ

SZIKRÁK

A Veresi Ifjúsági Színház SZIKRA csoportja szeretettel várja régi és új tagjait az alsó tagozatos korosztályból drámajátékos foglalkozásaira! A foglalkozásokon többek között helyet kapnak komplex drámák fókuszban az élet nagy kérdéseivel, mesék, nyelvtörők, versek, ön- és társismeretet, beszédkészséget, térérzékelést, koncentrációt, fantáziát fejlesztő drámajátékok sok mozgással és nevetéssel.

A drámapedagógia magyarországi története az 1970-es évek elejére datálható. Angliából jut el Magyarországra. Hazánkban eleinte elsősorban a színjátszó csoportok munkájában kap teret. Későbbiekben a dramatikus módszerek megjelennek az iskolai oktatásban. A foglalkozásokban részt vevők elsajátítják a drámai kifejezési formákat, melyek a mindennapi kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást megkönnyítik.

Milyen célok valósulnak meg a játékok során?

  • Ismerjék meg magukat, társaikat, környező világukat egy-egy gesztus, hanglejtés, az arckifejezés, a viselkedés tükrében!
  • Testi adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően a legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan és tisztán fejezzék ki magukat!
  • Alakuljon ki bennük erős szociális és esztétikai érzékenység!
  • A rögtönzött játékok során gyakorolják a különféle élethelyzetek, szituációk felismerését, az azokban való eligazodást, a döntést!
  • A feldolgozott történetek, mesék kapcsán fejlődjön szimbolikus gondolkodásuk, ismerjék meg az általános emberi értékeket, és a hozzájuk vezető út nehézségeit, és ennek megoldási lehetőségeit!
  • Erősödjék empátiás készségük!

„Az oktatás az egyénre koncentrál, 
a dráma az egyediségére, minden 
emberi lény különleges egyéniségére.” 

 

Helyszín: Fabriczius József Általános Iskola (Fő út 77-79. 227-es terem)

 

Ácsné Csáki Ildikó
magyar-történelem tanár, drámapedagógus-rendező
Információ: 06-70-2636-198