FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

Emelt szintű ének-zene oktatás

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
(Kodály Zoltán)

Iskolánkban már több mint 40 éve működik az ének tagozat. Az ének- zene, mint a művészeti nevelési tárgyak egyike, sajátos feladatot vállal a gyermekek személyiségének minden oldalú, harmonikus fejlesztésében. Kodály Zoltán elveit követjük, vagyis a zenéhez a zenei anyanyelv megismerésével, alkalmazásával jutunk el. A gyermekek a zenei írás – olvasás mellett megismerkednek a zenetörténeti korokkal, illetve a hangszeres zenét is megismerik a furulyatanítás által. A zenehallgatással elsősorban a gyermekek érzelemvilágát gazdagítjuk.

Az alapelvünk az, hogy játékosság és élményszerűség jellemezze az órákat – különösen az alsós évfolyamokon. Ezért, a közös éneklés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a népi játékokra, melyek közben a felszabadult, de ugyanakkor fegyelmezett magatartásformát is elsajátítják. A magyar népi gyermek és játékdalok segítségével olyan közösségeket szeretnénk létrehozni, amelyekben jól érzik magukat a gyerekek.

Az első, és a második évfolyamon heti 4 ének óra van, a harmadiktól pedig heti 3. Ehhez kapcsolódik második osztálytól az énekkari munka is, mely fontos kiegészítő foglalkozása a tanóráknak. Heti 2 – órarendbe beillesztett – énekkari próbája van a kórusoknak.

Az ének-zene emelt óraszámban tanítva érezhetően jó hatással van a többi tantárgyra is. Fejleszti: a kifejezőkészséget, a kreativitást, a memóriát, a koncentrációs készséget, a szókincset, a számolási, logikai készséget, az összehasonlító képességet, a megosztott figyelmet, a fegyelmet…

A tagozatos osztályban tanulók rendszeresen szerepelnek az iskolai ünnepségeken, a hagyományos karácsonyi hangversenyen. Emellett versenyeken is megmérettetjük magunkat: pl. Dunakanyar Népművészeti Verseny, Éneklő ifjúság kórusverseny.

A tagozatos osztályba kerülés feltétele a zenei meghallgatáson való részvétel. Itt elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, rendelkezik- e a gyermek egészséges énekhanggal, természetes ritmusérzékkel.