FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

Köszöntő

Névadónk

Fabriczius József pedagógus, községi tanító.
Életéről igen kevés adat maradt fenn, így születési adatai sem ismertek. Valószínűleg a Pest megyében honos Fabriczius családból származik.
Néhány nappal a tragikus tűzeset előtt érkezett Veresegyházra tanítani Rákospalotáról. Az idő tájt gyakoriak voltak a tűzesetek a falvakban. A községben a katolikus iskola mellett álló épület, Szakmári János háza gyulladt ki 1794. április 14-én. A tűz pillanatok alatt átterjedt az iskolára, ahol folyt a tanítás. A tanító megmentette a gyermekeket és a felszerelés kihordásához fogott, amikor az égő tető rászakadt. Az áldozatul esett tanító emlékére 1956-ban emléktáblát állítottak, 1984-ben pedig az iskola felvette a hős tanító nevét.
/Horváth Lajos: Veresegyház története 1945-ig I. felhasználásával./

Iskolánkról

2016/2017-es tanévben iskolánk tanulói létszáma meghaladta az 1600 főt, az alapfokú oktatás két telephelyen folyik:

  • a Mézesvölgyi iskolában (Mogyoródi út 5-7.) az alsós tagozat került elhelyezésre, mely 2000-ben került újonnan átadásra.
  • a Régi iskolában (Fő út 77-79.), mely a felsős évfolyamok oktatási helyszíne. Az elmúlt években megújult a Régi iskola épülete, bővült a 3. szinttel és kívül-belül teljes felújításon esett át.

1971-től bevezetésre került az emelt szintű ének-zene oktatás és közel 25 éve órarendi keretek között folyik a sakkoktatás, melyet országos szinten kevés iskola biztosít tanulói számára. 2003. decemberétől lehetőség nyílt arra, hogy a testnevelési órák keretén belül úszásoktatásban részesüljenek az ide járó tanulók. Iskolánkban már az első osztályban ismerkednek diákjaink az idegen nyelvvel heti 1 órában, majd 4. évfolyamtól kezdődően heti 3 alkalomra bővül az óraszám. Angol nyelv esetében kialakításra kerülnek a képesség szerinti csoportok (pl. nívó csoport). Ez a csoportbontás a fakultációtól függően 8. év végéig fennmarad, a csoportok között az átjárás lehetősége biztosított. Német nyelvet évfolyamonként 1-2 osztály tanul, itt nincs csoportbontás.

2013/2014-es tanévtől az 5. évfolyamon bevezetésre került a matematika-, és idegen nyelvi angol tagozat, majd 2015/2016-os tanévtől már a német tagozat is. A tagozatokról bővebb információ a Felső tagozat menüpontban található.

Az iskola vezetősége

Igazgató: Szalainé Gulyás Ágnes
Igazgató-helyettesek:

Leszák Melinda (alsó tagozat)

Zsigriné Kovács Valéria (alsó tagozat)

Pappné Csordás Éva (felső tagozat)

Baranyó Csaba (sportlétesítmény-vezető)

 

Pedagógiai alapelveink

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.