FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

TÁJÉKOZTATÁS 2020.09.11.

Tisztelt Szülők!

Megjelent az EMMI által kiadott járványügyi intézkedési terv módosított eljárásrendje, illetve a rendezvények megtartására vonatkozó miniszteri utasítást.
A módosítás értelmében tovább szigorodtak a szabályok. Szeretném Önöket ezekről tájékoztatni és kérem ezek betartását.
• A szülő kötelezettsége az iskolát tájékoztatni, ha érintetté válnak. Tudnunk és jelentenünk kell, ha tanuló számára karantént rendeltek el, vagy a betegsége igazolódott.
• Tünetek észlelése esetén a pedagógus értesíti a szülőt, a szülő megérkezéséig gondoskodni kell a gyermek elkülönítéséről.
• Bármilyen betegséggel otthon maradó vagy önkéntes karanténba vonuló tanuló csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába
• Szülői értekezlet a továbbiakban csak online módon tartható.
• A KRÉTA e napló felületén az órai munka, házi feladatok elérhetőek az oktatásból kieső tanulók és szüleik számára így bármikor követhető a tananyaggal való haladás.
• Szülők nem mehetnek be az intézménybe. (Mézesvölgyi épületbe a kordonig).
• A személyes jelenlétet igénylő versenyek (sport, tanulmányi) szervezését fel kell függeszteni, az online versenyeken való részvétel engedélyezett.
• Énekkari foglakozás, ill. olyan szakkör, előkészítő foglalkozás ahol nem biztosítható a járványügyi szabályok betartása, nem tartható.
• Rendezvény nem tartható (ünnepély).
• Tanórai úszásoktatást fel kell függeszteni, későbbi időpontra kell halasztani.
• A büfék csak a járványügyi szabályok megtartása mellett (távolságtartás sorban álláskor, maszkviselés, fertőtlenítés) lehetnek nyitva.
• Kirándulások ebben a félévben nem szervezhetők.
• Iskolafogászati szűrésekre további tájékoztatásig nem kerül sor.
Kérem a szabályok betartásával segítsék elő, hogy ne alakuljon ki gócpont és minél tovább tudunk bejárni intézményünkbe.
Veresegyház, 2020. szeptember 10.
Szalainé Gulyás Ágnes