Arizona program

Három pillérre támaszkodik.

1) Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz.
2) Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz.
3) Mások jogait tiszteletben kell tartani.

Ha egy tanuló zavarja az óra menetét, figyelmeztetést kap a tanártól, hogy viselkedése nincs összhangban a fenti alapelvek valamelyikével. Ekkor még a hozzáigazíthatja magatartását az órán elvárt szinthez. Ha továbbra is nagymértékben zavarja az órát, a tanár felszólítja, hogy menjen át egy erre a célra kijelölt terembe, az Arizóna-szobába. Ebben a teremben mindig van pedagógus, aki elbeszélget a diákkal, vagy csupán felügyeli annak munkáját. A tanulónak itt egy önvizsgálati lapot kell kitöltenie, amiben megpróbálja megkeresni az okokat, hogy miért kellett elhagynia a tanórát. Minden egyes alkalommal, még azon a napon beszélgetnie kell az adott órát tartó tanárral.

Öt alkalom után már az osztályfőnök, tíz után az osztályfőnök és a szülő, tizenöt után pedig az igazgatónő jelenlétében zajlanak a megbeszélések. A huszadik alkalom után értesítést küldünk a családsegítő szolgálatnak. Ha ez sem vezet eredményre, a rendőrség ifjúságvédelmi osztályának segítségét kérjük.

A program célja, hogy tanulóinkban megerősítsük a saját sorsuk iránti felelősség érzését, hogy segítsük a tanár és diák közötti kommunikációt, és hogy tudatosítsuk a szülőkben: gyermekük iskolai viselkedése az ő felelősségük is. Nekünk, tanároknak pedig abban segíthet, hogy nagyobb érzékenységgel és odafigyeléssel forduljunk problémás diákjaink felé.

Természetesen az is a célunk, hogy azok a tanulóink, akik valóban tanulni szeretnének az iskolában, ezt nyugodt, zavartalan körülmények között tehessék.