FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

Tájékoztató az emelt szintű oktatás választásához 4.évfolyam tanulói számára

Kérelem az emelt szintű oktatáshoz 4.évfolyamhoz

A 2022-23-as tanévre a 4. évfolyam diákjainak szülei (kivétel: emelt szintű ének-zene) 2022.04.04-ig írásban kérhetik az emelt szintű oktatást.

A kérelmet írásban az osztályfőnököknek kell elküldeni (tanuló neve és választott tantárgy-tantárgyak). Két tantárgyból is megírhatják a tanulók a szintfelmérőt. A nyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról, vagy elvihető az osztályfőnöktől.

Az emelt szintű matematika és angol, német nyelvi osztályba kerülés feltételei:

– Szülő írásbeli kérése (az emelt szintű matematika és angol, német osztályok közül kettő választható)

– A tanuló egyéni érdeklődése a matematika/angol, német nyelv iránt

– A gyermek jó tantárgyi jegyei (jó, ill. jeles eredmény harmadik osztály év végén és negyedik osztály első félévében magyar nyelv és irodalomból, matematikából és idegen nyelvből)

– Tanítói, illetve szaktanári vélemény/javaslat

– Szóbeli, illetve írásbeli kommunikációs (angol) és logikai (matematika) készség megfelelő szintű legyen

– Félévi magatartás, szorgalom jegyek

– Esetleges korábbi versenyeredmények

– Versenyeken való részvételi hajlandóság

– Elkötelezettség az emelt szintű oktatásban való részvételre 4 évig

 Az írásbeli felmérés:

             matematikából:                 2022.04.25 (hétfő) 8 óra Mogyoródi úti épület

             német/angol nyelvből:    2022.04.26 (kedd) 8 óra Mogyoródi úti épület

Az írásbeli feladatokat 60 percig írhatják.

Matematika szintfelmérő két részből áll: számolási készséget mérünk és logikai gondolkodást. Csak alsós tananyag fordul elő benne: alapműveletek elvégzése fejben és írásban, műveleti sorrend, mértékegységek ismerete, geometriai ismeretek, szöveges feladatok.

Angol nyelvből: A dolgozatban a negyedik osztályos tankönyv és munkafüzet első 5 leckéjének tananyaga (szókincs+nyelvtani szerkezetek) áll.

Német nyelvből: A 4. osztályos tankönyv, munkafüzet és füzet alapján, a tankönyv 3. modul 1. leckéjéig bezárólag található a tananyag, időjárás, testrészek témakör + az órán átvett nyelvtani anyag (tőhangváltós igék). A nyelvtani anyag összefoglalója Tk: 94-100. oldalon található.

Az írásbeli vizsga az adott járványhelyzetnek megfelelő feltételek között lesz lebonyolítva.  A szülők nem jöhetnek be az épületbe!! Megértésüket köszönjük!

Az eredményről május elején értesítjük a szülőket. Aki két tantárgyból írt és mindkettőből megfelelt az nyilatkozik, hogy melyiket választja.

 

Veresegyház, 2022.03.09.                                                              Szalainé Gulyás Ágnes
intézményvezető