Tájékoztató az emelt szintű oktatás választásához 4.évfolyamosok számára

A 2021-22-es tanévre a 4. évfolyam diákjainak szülei (kivétel: emelt szintű ének-zene) 2021.04.28-ig írásban kérhetik az emelt szintű oktatást. A járványhelyzetre való tekintettel a kérelmet írásban az osztályfőnököknek kell elküldeni (tanuló neve és választott tantárgy-tantárgyak).
Két tantárgyból is megírhatják a tanulók a szintfelmérőt. Nincs külön nyomtatvány, elég e-mail-ben, vagy az osztályfőnök által egyeztetett módon.

Az emelt szintű matematika és angol, német nyelvi osztályba kerülés feltételei:

– Szülő írásbeli kérése (az emelt szintű matematika és angol, német osztályok közül kettő választható)

– A tanuló egyéni érdeklődése a matematika/angol, német nyelv iránt

– A gyermek jó tantárgyi jegyei (jó, illetve jeles eredmény harmadik osztály év végén és negyedik osztály első félévében magyar nyelv és irodalomból, matematikából és idegen nyelvből)

– Tanítói, illetve szaktanári vélemény/javaslat

– Szóbeli, illetve írásbeli kommunikációs (angol) és logikai (matematika) készség megfelelő szintű legyen

– Félévi magatartás, szorgalom jegyek

– Esetleges korábbi versenyeredmények

– Versenyeken való részvételi hajlandóság

– Elkötelezettség az emelt szintű oktatásban való részvételre 4 évig

Az írásbeli felmérés:

             német/angol nyelvből:     2021.05. 03. (hétfő) 8 óra Fő úti épület

             matematikából:                  2021.05.04. (kedd) 8 óra Fő úti épület

Az írásbeli feladatokat 60 percig írhatják.

Matematika szintfelmérő két részből áll: számolási készséget mérünk és logikai gondolkodást. Csak alsós tananyag fordul elő benne: alapműveletek elvégzése fejben és írásban, műveleti sorrend, mértékegységek ismerete, geometriai ismeretek, szöveges feladatok.

Angol nyelvből: A dolgozatban a negyedik osztályos tankönyv és munkafüzet első 5 leckéjének tananyaga (szókincs + nyelvtani szerkezetek) áll.

Német nyelvből: A 4. osztályos tankönyv, munkafüzet és füzet alapján, a tankönyv
3. modul 1. leckéjéig bezárólag található a tananyag + az órán átvett nyelvtani anyag (tőhangváltós igék). A nyelvtani anyag összefoglalója Tk: 94-100. oldalon található.

Az írásbeli vizsga a járványhelyzetnek megfelelő feltételek között lesz lebonyolítva. Belépéskor kézfertőtlenítés kötelező, maszkot viseljenek a tanulók, 10 fő lesz egy teremben. A pedagógusok maszkot és kesztyűt viselnek. Mindenki a saját eszközeit használhatja.
A szülők nem jöhetnek be az épületbe!! Megértésüket köszönjük!

Az eredményről május közepén értesítjük a szülőket. Aki két tantárgyból írt és mindkettőből megfelelt az nyilatkozik, hogy melyiket választja.

Veresegyház, 2021.04.19.

Szalainé Gulyás Ágnes
intézményvezető