TÁJÉKOZTATÁS 1-4. évfolyam jelenléti oktatásról 2021.április 19-től

Tisztelt Szülők!

A Kormány döntése értelmében 2021.04.19-től az 1-4. évfolyam jelenléti oktatással folytatja tanulmányait.

A szeptemberben meghatározott szabályok továbbra is érvényben maradnak (hőmérsékletmérés, kézfertőtlenítés, szellőztetés, maszk viselete stb).

A maszk viselete mindenki számára kötelező az iskola területén! Étkezés és sportolás közben vehető le.

Az 1-4.évfolyam magas létszáma miatt a távolságtartás és az érintkezések csökkentése érdekében 2021.04.20-tól a 3-4. évfolyam diákjai a Fő úti épületben lesznek elhelyezve. Kivétel a 3.g osztály, akik napközi miatt maradnak a Mogyoródi úti épületben.

Számukra az étkezés, testnevelés, napközis foglalkozások is ott lesznek megtartva.

Amennyiben Önök, mint szülők, szeretnék otthon tartani a gyermeküket, arra lehetőséget biztosít a 20/2012. EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdésének c) pontja. Jelezzék az osztályfőnök felé ez irányú szándékukat, így a tanuló távolléte igazoltnak minősül. A hiányzó tanulók étkezését kérjük a megszokott módon lemondani.  elelmezes.fab@veresegyhaz.hu

Akik eddig nekem címezve küldték meg a kérelmet, kérem az osztályfőnök felé is jelezzék, mert ő igazolja le a tanuló hiányzását.

Amennyiben otthon tartják a gyermeket, kérem, figyeljenek arra, hogy Önöknek kell haladni a tananyaggal, abban tudunk segítséget nyújtani, hogy a KRÉTA rendszerbe gondosan bevezetjük az órai anyagot és a házi feladatokat. Arra is felhívjuk a figyelmüket, aki hiányzik, azt értékelni sem lehet, így osztályzatot sem szerezhet.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy ha a gyermek hiányzása meghaladja a 250 órát, illetve egy-egy tantárgy óráinak 30%-át és nincs elegendő osztályzata, akkor a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie év végén.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ha a hiányzók száma osztályonként nagyon magas, vagy teljesen hiányzik egy-egy osztály, akkor rendkívüli szünetet kell elrendelni, így ezeket a napokat lehetséges, hogy szombatonként vagy a június 15-e után pótolni kell.”

Veresegyház, 2021.04.18.

Szalainé Gulyás Ágnes
intézményvezető